PLEN

Agencja
komercjalizująca

Włodzimierz Jędruszak
ul. Krowoderska 52/4,
31-158 Krakow, Poland
+48 608 323 778

Technologia

BMS

Kompleks jest wyposażony w system zarządzania budynkami opierający się na technologii sterowania bezpośredniego (DDC). BMS monitoruje oraz kontroluje systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, zasilania elektrycznego oraz instalację sanitarną budynków.

DSO

Dźwiękowy System Ostrzegania zadba o bezpieczeństwo kompleksu i przebywających w nim osób. System nagłośnienia umożliwiający nadawanie komunikatów ostrzegawczych, którego centrala jest połączona z systemem przeciwpożarowym SAP, zaalarmuje w razie powstania zagrożenia.

SAP

W ramach ochrony przeciwpożarowej w kompleksie został zainstalowany system sygnalizacji pożaru. Ponadto systemy przeciwpożarowe zawierają: tryskacze (tylko Unity Tower), hydranty sieci miejskiej, instalację oddymiania klatek schodowych i garaży, zewnętrzne hydranty sieci miejskiej oraz klapy odcinające na instalacji wentylacji.

Zielony budynek

Inwestycja będzie posiadała certyfikat zielonego budynku (LEED GOLD).

Spełnia rygorystyczne wymagania biorąc pod uwagę wiele aspektów takich jak efektywność energetyczna, materiały i konstrukcja, eksploatacja i realizacja, gospodarka wodą i odpadami, jakość środowiska wewnętrznego oraz dostępność komunikacyjna.

Biznes
bez ograniczeń

Unity Centre to kompleks pozbawiony barier architektonicznych, umożliwiający swobodny dostęp do powierzchni biurowych i usługowych oraz części wspólnych. Windy osobowe oraz parkingi są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.