Mapa sytuacyjna

Wjazd/wyjazd do/z garaży podziemnych
Wjazd/wyjazd do/z garaży podziemnych
Wejście do budynku/recepcja
Wejście do budynku/recepcja
Wejście do budynku/recepcja
Wejście do budynku/recepcja
Stojaki rowerowe
Stojaki rowerowe
Stojaki rowerowe
Stojaki rowerowe
Przystanek autobusowy
Maszty flagowe
Pylon informacyjny
Taras widokowy Unity Eye
Wejście do budynku/recepcja
Stojaki rowerowe
Wjazd-wyjazd główny
Wjazd od ulicy Beliny Prażmowskiego
Szlaban
Wjazd/wyjazd do/z garaży podziemnych
Rampa zjazdowa dla osób niepełnosprawnych