Nie ma ptaków na terenie Szkieletora

17.05.2016

Kontrola Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Policji potwierdziła – na terenie budowy Unity Centre nie ma chronionych gatunków ptaków! 

W odpowiedzi na liczne pytania pojawiające się zarówno ze strony mediów jak również mieszkańców Krakowa zaniepokojonych plotkami o możliwości wstrzymania prac nad projektem Unity Centre informujemy, że posiadamy wszystkie wymagane prawem dokumenty – decyzję środowiskową oraz o pozwoleniu na budowę. Prace prowadzone są bez przestojów, zgodnie z założonym przez Inwestorów harmonogramem.

Potwierdzamy jednocześnie, że dzisiaj, około godziny 11.15, na terenie budowy odbyła się kontrola przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) w towarzystwie Policji. Kontrola zlecona została przez Dyrektora PINB w Krakowie z powodu informacji prasowych i zapytań kierowanych do PINB w sprawie rzekomego występowania na terenie inwestycji gniazd ptasich i ich ewentualnego niszczenia w trakcie prowadzonych robót. Uprawnieni inspektorzy PINB dokonali oględzin zarówno placu budowy jak i samego budynku, w zakresie, jaki uznali za wymagany i wystarczający. W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości.

Mamy nadzieję, że to definitywnie zakończy wszelkie spekulacje i domniemania w tej sprawie i pozwoli nam w dobrej atmosferze kontynuować prace nad kluczowym dla Krakowa i Małopolski projektem inwestycyjnym.