Coraz więcej Unity Tower, coraz mniej Szkieletora

03.10.2016

Kontynuujemy prace przygotowawcze, usuwamy stal i żelbet w celu udostępnienia frontu robót dla pełnej przebudowy najwyższego budynku biurowego w Małopolsce.

Zdemontowane zostaną zbędne elementy konstrukcji stalowej i żelbetowej, które nie będą wykorzystane w trakcie przebudowy wieży. W pierwszej kolejności demontażowi podlegać będzie znajdująca się na szczycie budynku konstrukcja wsporcza maszynowni oraz zainstalowane już ponad 40 lat temu elementy napędów wind. W dalszej kolejności budynek zostanie osłonięty siatką zabezpieczającą wszystkie kondygnacje.